Membran Çatı - Atabay Çatı İzolasyon - BALIKESİR

Membran Çatı


 

Membran, yüksek performanslı, uygulanması kolay, su geçirmez, esnek, uzun ömürlü yatay ve düşey uygulamalara tam uygunluk gösteren bitümlü örtüdür. Uygulama alanları arasında en fazla çatılar olduğu gibi, ıslak hacimler, temeller, teraslar ve havuzlarda da sıklıkla yalıtım amaçlı kullanılmaktadır. Uygulama öncesinde uygulama yüzeyi temizlenmeli, ve yüzeyin nemsiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlandıktan sonra, bitüm astar tatbik edilerek membranın yüzeyle aderansı arttırılmalıdır. Bir fırça ile tatbik edilen pasta uygulamasının ardından, tamamen kuruması için beklenmelidir. Kuruma işlemi tamamlandıktan sonra, yüzeyin eğimi en düşük olan alan tespit edilerek, membran uygulanmasına bu bölgeden başlamak gerekir.
 
Uygulamaya geçmeden önce bütün örtüler eğimin düşük olduğu bölgeden, eğime dik olarak aynı doğrultuda açılmalı, yüzeyin alanına göre ayarlanmalıdır. En doğru membran uygulaması en az iki kat olarak yapılan uygulamalardır. Örtüleri yüzeyin alanına göre ayarladıktan sonra uygulamaya başlayacağımız örtü dışındakiler tekrar toplanır. İlk kat membran uygulamasında örtüler, şaşırtmalı olarak ısıtılarak yüzeye yapıştırılır. Örtülerin kenar birleşimlerinde, uzun kenar on santimetre, kısa kenar ise en az onbeş santimetre olarak üst üste bindirilmelidir. örtülerin üstte kalan ek yerleri bir mala yardımı ile, yeniden ısıtılarak ayrıca yapıştırılmalıdır. Parapetlerde membran, en az yirmi santimetre olmak üzere yukarı döndürülmelidir ve yine mala ve ısı yardımıyla yapıştırılmalıdır. İkinci kat membran uygulaması, ilk kat uygulamanın üzerine, şaşırtmalı olarak yapıştırılmalı ve ilk katın ek yerlerini ortalayarak uygulanmalıdır. İkinci kat membran uygulamaları gezilmeyen çatılarda yapılıyorsa, arduazlı veya aluminyum membran çeşitleri uygulanırsa, üzerinin kaplanmasına gerek yoktur.
 
Membran uygulamalarında kullanılacak tüp ve şalimo uygun olarak seçilmeli ve uygulama sürecinde hortumu tüpten uzak tutmaya dikkat edilmelidir. Membran uygulaması sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Çatıların köşe kısımları için ek parçalar kesilerek, köşe kısımlarının yalıtımları güçlendirilmelidir. Membranlar mutlaka dik olarak depolanmalıdır ve eğer uygulama kış aylarında yapılıyorsa, uygulamadan önce beş santigrat derece üzerinde en az 24 saat bekletilmelidir. Bitümlü membranların tatbik edilmesinden sonra mekanik etkiler ve güneş ışınlarından korunması amacıyla üzerinin kaplanması gereklidir. Arduazlı veya aluminyum membran çeşitlerinin ise üzerlerinin kaplanmasına gerek yoktur.